Bedre rustet med Mesterbrevet

Alle blomsterdekoratører kunne trenge mesterutdanningen, mener Line Schi. Vi møter henne på hjemmebane i en stor og innholdsrik blomsterutikk midt i Askim.
   

Les mer

Å ha Mesterbrev er et verktøy på lik linje med kniv og saks.

Det sier Kirsten som er blomsterdekoratør og lærer håndverksfaglig ledelse ved å ta Mesterutdanning hos Norges grønne fagskole – Vea.

Les mer

Ofte stilte spørsmål om Mesterbrev!

Hvilke krav stilles for å få mesterbrev? Når og hvor kan jeg ta mesterutdanningen. Her finner du svarene...
   
   

Les mer

Om Mesterbrev


Solid
kompetanse

Med mesterutdanningen skaffer du deg en lederutdanning i faget som gjør deg godt forberedt til å etablere og drive din egen bedrift eller arbeide som leder i en større bedrift. Med et fag-/svennebrev i bunnen og med et mesterbrev på toppen, blir du attraktiv i et arbeidsmarked som har et stort behov for denne type kompetanse.

Å være leder i en håndverksbedrift byr på mange spennende muligheter. Likevel er det mange ledere som melder om en ensom og krevende hverdag,

hvor de blant annet mangler nettverk å støtte seg på. Ledere i håndverksbransjen kjennetegnes ofte ved at de er flinke til å holde seg oppdatert på utvikling i eget håndverk, men i mindre grad prioriterer kompetanseheving i lederfaget. Lederkompetanse samt deling av kunnskap og erfaring med andre ledere viser seg å være en viktig og avgjørende komponent for å lykkes som leder.

Mesterutdanningen vil gjøre deg dyktigere i lederrollen.

Studiested 2019-2020

Undervisningen gjennomføres på Thon Hotell Opera - Oslo.

Samlinger

Alle samlinger gjennomføres fra fredag lunsj til søndag lunsj.
Semester 1 – Høst 2019:
1. samling: 27.–29. september
2. samling: 18.–20. oktober
3. samling: 15.-17. november

Semester 2 – vår 2020:
4. samling: 07.-09. februar
5. samling: 27.-29. mars
I tillegg tilbys en frivillig veilederdag på Vea i Moelv: Torsdag 23. april 2020

Eksamen:
5 timers skriftlig eksamen i Bedriftsledelse gjennomføres på Vea: Torsdag 14. mai 2020

Semester 3 – Høst 2020:
Dette semesteret arbeider deltakerne med sin Mesteroppgave. Arbeidet støttes med individuell veiledning. Dato for innlevering av Mesteroppgaven: 13.november 2020

Det tilbys frivillige veiledersamlinger på Vea i Moelv:
Torsdag 10. september 2020
Torsdag 05. november 2020

Eksamen
Muntlig eksamen, hvor deltakerne forsvarer Mesteroppgaven sin, gjennomføres: Torsdag 3.desember 2020

Opptakskrav

Fagbrev eller svennebrev. Dersom du ikke har fagbrev/svennebrev kan du fortsatt delta i utdanningen,
men da uten mulighet til å søke om mesterbrev.

Påmelding

For elektronisk påmelding klikk her: SØKNADSSKJEMA


Søknadsfrist: 10. juni 2019

Pris

Total koster utdanningen kr 44.000,-. I prisen inkluderes undervisning på samlinger, nettstøttet veiledning mellom samlinger, individuell veiledning i arbeid med Mesteroppgave, eksamens- og administrative utgifter samt bespisning (lunsj, kaffe/te) på samlinger. I tillegg må påregnes utgifter til lærebøker på ca. kr 1.200.

Dersom du er fagorganisert kan du søke støtte om stipend i LO sitt utdanningsfond.

Les mer

Ytterligere informasjon om samling, innhold og gjennomføring kan du lese her
Informasjon om mesterutdanning


Hva er ditt fag?