Søknadsskjema

Personlige opplysninger
 
Adresseopplysninger
Mobil og e-post
Studietilbud
Du skal i denne delen av søknadsskjemaet velge ønskede studietilbud og prioritere disse. Du må minst velge ett studietilbud og maksimalt tre.

1.

2.

3.

Utdanning og opptaksgrunnlag
For å kunne behandle din søknad trenger vi attestert dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Nedenfor kan du laste opp dokumentasjon på utdanning og relevant praksis.
Klikk her for utvidet informasjon om opptakskrav og kriterier for rangering av søkere
For søkere til voksenopplæring:
  • Vitnemål eller kompetansebevis fra videregående utdanning
  • Dokumentasjon på relevant arbeidserfaring/praksis
For søkere til fagskolestudier
  • Fagbrev
  • Vitnemål eller kompetansebevis fra videregående utdanning
  • Dokumentasjon på relevant arbeidserfaring/praksis
  • Dokumentasjon på relevant høyere utdanning
For søkere til Mesterutdanning
  • Fagbrev eller relevant arbeidserfaring
Ettersendt dokumentasjon må være datostemplet senest 5 dager etter søknadsfristens utløp.
Hybel
På Vea har vi totalt 47 hybler som leies ut til studenter. Vi har dessverre ikke mulighet til å gi plass til alle som ønsker å bo på Vea. Du må derfor søke om hybelplass. Det er studenter på deltidstilbudene som prioriteres.
Tilgang til studentportalen
Med brukernavnet (e-postadressen din) og passordet du oppretter under får du tilgang til studentportalen. Du kan bruke denne portalen til å se søknadsstatus, ettersende dokumentasjon elektronisk og korrigere personopplysningene dine.
Hva fikk deg til å søke?
Internett
Annonse i tidsskrift
Bransjesamling
Utdanningsmesse
Hagemessen
Venner/bekjente
På annen måte
Vea sin hjemmeside
Google

Twitter
Facebook
Instagram
YouTube
Utdanning.no
Studentum.no
Gule sider
Annet


Vet ikke
Avslutning