Søknadsskjema

Personlige opplysninger
 
Adresseopplysninger
Mobil og e-post
Studietilbud
Du skal i denne delen av søknadsskjemaet velge ønskede studietilbud og prioritere disse. Du må minst velge ett studietilbud og maksimalt tre. For å legge til flere studietilbud klikker du på knappen "Søk på flere studietilbud" under listen.

Er du søker til Vg2 blomsterdekoratør skal søknad sendes på vanlig måte gjennom VIGO - www.vigo.no.

1.

FagskoleutdanningPoeng
Lokal overvanndisponering 30
Botanisk design og ledelse
Blomsterfaglig produktutvikling
Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse
Bedriftsledelse
90
Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse 30
Driftsledelse gartner og grønt
Omsetning i gartner- og grøntnæringen
Produksjon gartner og grønt
Bedriftsledelse
90
Produksjon gartner og grønt 30
Experimental expressions with plant materials 30
Gartner med antikvarisk kompetanse
Historiske grøntanlegg
Antikvarisk drift og skjøtsel
60
Historiske grøntanlegg 30
Grønn gründer 30
Grøntanleggsforvaltning, hageplanlegging, skjøtsel og ledelse
Skjøtsel og drift av uteområder
Hageplanlegging
Bedriftsledelse
90
Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
Skjøtsel og drift av uteområder
Hageplanlegging
60
Skjøtsel og drift av uteområder 30
Videregående utdanning for voksne
Blomsterdekoratør deltid
Blomsterdekoratør heltid
Gartnerutdanning

2.

FagskoleutdanningPoeng
Lokal overvanndisponering 30
Botanisk design og ledelse
Blomsterfaglig produktutvikling
Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse
Bedriftsledelse
90
Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse 30
Driftsledelse gartner og grønt
Omsetning i gartner- og grøntnæringen
Produksjon gartner og grønt
Bedriftsledelse
90
Produksjon gartner og grønt 30
Experimental expressions with plant materials 30
Gartner med antikvarisk kompetanse
Historiske grøntanlegg
Antikvarisk drift og skjøtsel
60
Historiske grøntanlegg 30
Grønn gründer 30
Grøntanleggsforvaltning, hageplanlegging, skjøtsel og ledelse
Skjøtsel og drift av uteområder
Hageplanlegging
Bedriftsledelse
90
Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
Skjøtsel og drift av uteområder
Hageplanlegging
60
Skjøtsel og drift av uteområder 30
Videregående utdanning for voksne
Blomsterdekoratør deltid
Blomsterdekoratør heltid
Gartnerutdanning

3.

FagskoleutdanningPoeng
Lokal overvanndisponering 30
Botanisk design og ledelse
Blomsterfaglig produktutvikling
Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse
Bedriftsledelse
90
Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse 30
Driftsledelse gartner og grønt
Omsetning i gartner- og grøntnæringen
Produksjon gartner og grønt
Bedriftsledelse
90
Produksjon gartner og grønt 30
Experimental expressions with plant materials 30
Gartner med antikvarisk kompetanse
Historiske grøntanlegg
Antikvarisk drift og skjøtsel
60
Historiske grøntanlegg 30
Grønn gründer 30
Grøntanleggsforvaltning, hageplanlegging, skjøtsel og ledelse
Skjøtsel og drift av uteområder
Hageplanlegging
Bedriftsledelse
90
Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
Skjøtsel og drift av uteområder
Hageplanlegging
60
Skjøtsel og drift av uteområder 30
Videregående utdanning for voksne
Blomsterdekoratør deltid
Blomsterdekoratør heltid
Gartnerutdanning
Utdanning og opptaksgrunnlag
For å kunne behandle din søknad trenger vi attestert dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Nedenfor kan du laste opp dokumentasjon på utdanning og relevant praksis.
For søkere til videregående utdanning for voksne:
  • Vitnemål eller kompetansebevis fra videregående utdanning
  • Dokumentasjon på relevant arbeidserfaring/praksis
For søkere til fagskolestudier
  • Fagbrev
  • Vitnemål eller kompetansebevis fra videregående utdanning
  • Dokumentasjon på relevant arbeidserfaring/praksis
  • Dokumentasjon på relevant høyere utdanning
For søkere til Mesterutdanning
  • Fagbrev eller relevant arbeidserfaring
Utenlandske vitnemål fra videregående nivå skal være oversatt til engelsk eller norsk og karakterenes betydning må fremgå. Det henvises til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring EQF og Forskriften om NKR og EQF datert 30.11.2017.
Ettersendt dokumentasjon må være datostemplet senest 5 dager etter søknadsfristens utløp.
Hybel
På Vea har vi totalt 48 hybler som leies ut til studenter. Vi har dessverre ikke mulighet til å gi plass til alle som ønsker å bo på Vea. Du må derfor søke om hybelplass. Det er studenter på deltidstilbudene som prioriteres.
Tilgang til studentportalen
Med brukernavnet (e-postadressen din) og passordet du oppretter under får du tilgang til studentportalen. Du kan bruke denne portalen til å se søknadsstatus, ettersende dokumentasjon elektronisk og korrigere personopplysningene dine.
Hva fikk deg til å søke?
Internett
Annonse i tidsskrift
Annonse i sosiale medier / Internett
Bransjesamling
Utdanningsmesse
Hagemessen
Venner/bekjente
På annen måte
Vea sin hjemmeside
Google
Twitter
Facebook
Instagram
YouTube
Utdanning.no
Studentum.no
Gule sider
Annet


Vet ikke
Avslutning