Søknadsskjema

Personlige opplysninger
 
Adresseopplysninger
Mobil og e-post
E-postadressen må være unik for søkeren. Det er ikke mulig å registrere flere søkere med samme e-postadresse.
Studietilbud
Du skal i denne delen av søknadsskjemaet velge ønskede studietilbud og prioritere disse. Du må minst velge ett studietilbud og maksimalt tre. For å legge til flere studietilbud klikker du på knappen "Søk på flere studietilbud" under listen.

1.

Videregående utdanning for voksne
Blomsterdekoratør deltid (Fullt)
Gartnerutdanning deltid (Fullt)
Fagskolekurs
Fremmedarter og masseforflytting
Prosjektledelse for anleggsbransjen
ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen. Samlingsbasert på Vea
ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert (Oppstart november 2021)
ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert (Oppstart februar 2022)

2.

Videregående utdanning for voksne
Blomsterdekoratør deltid (Fullt)
Gartnerutdanning deltid (Fullt)
Fagskolekurs
Fremmedarter og masseforflytting
Prosjektledelse for anleggsgartnerbransjen
ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen. Samlingsbasert på Vea
ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert (Oppstart november 2021)
ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert (Oppstart februar 2022)

3.

Videregående utdanning for voksne
Blomsterdekoratør deltid (Fullt)
Gartnerutdanning deltid (Fullt)
Fagskolekurs
Fremmedarter og masseforflytting
Prosjektledelse for anleggsbransjen
ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen. Samlingsbasert på Vea
ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert (Oppstart november 2021)
ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert (Oppstart februar 2022)
Utdanning og opptaksgrunnlag
For å kunne behandle din søknad trenger vi attestert dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Nedenfor kan du laste opp dokumentasjon på utdanning og relevant praksis.
For søkere til videregående utdanning for voksne:
  • Vitnemål eller kompetansebevis fra videregående utdanning
  • Eventuell dokumentasjon på relevant arbeidserfaring/praksis
For søkere til Mesterutdanning
  • Fagbrev eller relevant arbeidserfaring
For søkere til fagskolekurs
  • Fagbrev eller relevant arbeidserfaring innen anleggsfag
Utenlandske vitnemål fra videregående nivå skal være oversatt til engelsk eller norsk og karakterenes betydning må fremgå. Det henvises til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring EQF og Forskriften om NKR og EQF datert 30.11.2017.
Hybel
På Vea har vi totalt 48 hybler som leies ut til studenter. Vi har dessverre ikke mulighet til å gi plass til alle som ønsker å bo på Vea. Du må derfor søke om hybelplass.
Tilgang til MinSide
Med brukernavnet (e-postadressen din) og passordet du oppretter under får du tilgang til MinSide. Du kan bruke denne portalen til å se søknadsstatus, ettersende dokumentasjon elektronisk og korrigere personopplysningene dine.
Hva fikk deg til å søke?
Internett
Annonse i tidsskrift
Annonse i sosiale medier / Internett
Bransjesamling
Utdanningsmesse
Hagemessen
Park- og anleggsmessen
Venner/bekjente
Annet:
Vea sin hjemmeside
Google
Twitter
Facebook
Instagram
YouTube
Utdanning.no
Studentum.no
Annet:


Vet ikke
Personvern
Jeg godtar at Norges grønne fagskole - Vea kan lagre og behandle mine personopplysninger i henhold til følgende personvernerklæring .
Avslutning