Søknadsskjema

Personlige opplysninger
 
Adresseopplysninger
Mobil og e-post
Studietilbud
Du skal i denne delen av søknadsskjemaet velge ønskede studietilbud og prioritere disse. Du må minst velge ett studietilbud og maksimalt tre. For å legge til flere studietilbud klikker du på knappen "Søk på flere studietilbud" under listen.

Er du søker til Vg2 blomsterdekoratør skal søknad sendes på vanlig måte gjennom VIGO - www.vigo.no.

1.

FagskoleutdanningStudiepoeng
Anleggsgartnertekniker 90
Lokal overvannsdisponering 30
Botanisk design og ledelse
Blomsterfaglig produktutvikling
Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse
Du kan ta emnet Bedriftledelse (30 studiepoeng) som del av første, andre eller som et eget tredje studieår.
Jeg velger:
90
Blomsterfaglig produktutvikling 30
Gartner med antikvarisk kompetanse
Historiske grøntanlegg
Antikvarisk drift og skjøtsel
60
Antikvarisk drift og skjøtsel 30
Grøntanleggsforvaltning, hageplanlegging, skjøtsel og ledelse
Skjøtsel og drift av uteområder
Hageplanlegging
Du kan ta emnet Bedriftledelse (30 studiepoeng) som del av første, andre eller som et eget tredje studieår.
Jeg velger:
90
Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
Skjøtsel og drift av uteområder
Hageplanlegging
60
Hageplanlegging 30
Grønn helse 30
Videregående utdanning for voksne
Blomsterdekoratør heltid
Gartnerutdanning

2.

FagskoleutdanningStudiepoeng
Anleggsgartnertekniker 90
Lokal overvannsdisponering 30
Botanisk design og ledelse
Blomsterfaglig produktutvikling
Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse
Du kan ta emnet Bedriftledelse (30 studiepoeng) som del av første, andre eller som et eget tredje studieår.
Jeg velger:
90
Blomsterfaglig produktutvikling 30
Gartner med antikvarisk kompetanse
Historiske grøntanlegg
Antikvarisk drift og skjøtsel
60
Antikvarisk drift og skjøtsel 30
Grøntanleggsforvaltning, hageplanlegging, skjøtsel og ledelse
Skjøtsel og drift av uteområder
Hageplanlegging
Du kan ta emnet Bedriftledelse (30 studiepoeng) som del av første, andre eller som et eget tredje studieår.
Jeg velger:
90
Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
Skjøtsel og drift av uteområder
Hageplanlegging
60
Hageplanlegging 30
Grønn helse 30
Videregående utdanning for voksne
Blomsterdekoratør heltid
Gartnerutdanning

3.

FagskoleutdanningStudiepoeng
Anleggsgartnertekniker 90
Lokal overvannsdisponering 30
Botanisk design og ledelse
Blomsterfaglig produktutvikling
Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse
Du kan ta emnet Bedriftledelse (30 studiepoeng) som del av første, andre eller som et eget tredje studieår.
Jeg velger:
90
Blomsterfaglig produktutvikling 30
Gartner med antikvarisk kompetanse
Historiske grøntanlegg
Antikvarisk drift og skjøtsel
60
Antikvarisk drift og skjøtsel 30
Grøntanleggsforvaltning, hageplanlegging, skjøtsel og ledelse
Skjøtsel og drift av uteområder
Hageplanlegging
Du kan ta emnet Bedriftledelse (30 studiepoeng) som del av første, andre eller som et eget tredje studieår.
Jeg velger:
90
Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
Skjøtsel og drift av uteområder
Hageplanlegging
60
Hageplanlegging 30
Grønn helse 30
Videregående utdanning for voksne
Blomsterdekoratør heltid
Gartnerutdanning
Utdanning og opptaksgrunnlag
For å kunne behandle din søknad trenger vi attestert dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Nedenfor kan du laste opp dokumentasjon på utdanning og relevant praksis.
For søkere til videregående utdanning for voksne:
  • Vitnemål eller kompetansebevis fra videregående utdanning
  • Dokumentasjon på relevant arbeidserfaring/praksis
For søkere til fagskolestudier
  • Fagbrev
  • Vitnemål eller kompetansebevis fra videregående utdanning
  • Dokumentasjon på relevant arbeidserfaring/praksis
  • Dokumentasjon på relevant høyere utdanning
For søkere til Mesterutdanning
  • Fagbrev eller relevant arbeidserfaring
Utenlandske vitnemål fra videregående nivå skal være oversatt til engelsk eller norsk og karakterenes betydning må fremgå. Det henvises til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring EQF og Forskriften om NKR og EQF datert 30.11.2017.
Ettersendt dokumentasjon må være datostemplet senest 5 dager etter søknadsfristens utløp.
Hybel
På Vea har vi totalt 48 hybler som leies ut til studenter. Vi har dessverre ikke mulighet til å gi plass til alle som ønsker å bo på Vea. Du må derfor søke om hybelplass. Det er studenter på deltidstilbudene som prioriteres.
Tilgang til MinSide
Med brukernavnet (e-postadressen din) og passordet du oppretter under får du tilgang til MinSide. Du kan bruke denne portalen til å se søknadsstatus, ettersende dokumentasjon elektronisk og korrigere personopplysningene dine.
Hva fikk deg til å søke?
Internett
Annonse i tidsskrift
Annonse i sosiale medier / Internett
Bransjesamling
Utdanningsmesse
Hagemessen
Park- og anleggsmessen
Venner/bekjente
Annet:
Vea sin hjemmeside
Google
Twitter
Facebook
Instagram
YouTube
Utdanning.no
Studentum.no
Gule sider
Annet:


Vet ikke
Personvern
Jeg godtar at Norges grønne fagskole - Vea kan lagre og behandle mine personopplysninger i henhold til følgende personvernerklæring .
Avslutning