Søknadsskjema

Personlige opplysninger
 
Adresseopplysninger
Mobil og e-post
E-postadressen må være unik for søkeren. Det er ikke mulig å registrere flere søkere med samme e-postadresse.
Kurs- og utdanningstilbud
Du skal i denne delen av søknadsskjemaet velge ønskede kurs- eller studietilbud og prioritere disse. Du må minst velge ett kurs- eller studietilbud og maksimalt tre. For å legge til flere tilbud klikker du på knappen "Søk på flere kurs- eller studietilbud" under listen.

1.

Enkeltemner
Prosjektledelse for anleggsbransjen - Oppstart november 2022
Prosjektledelse for anleggsbransjen - Oppstart februar 2023
ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen (Nett/Drammen) - Oppstart oktober 2022
ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen (Nett/Tromsø). Oppstart november 2022
ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen (Nett/Drammen). Oppstart februar 2023

2.

Enkeltemner
Prosjektledelse for anleggsbransjen - Oppstart november 2022
Prosjektledelse for anleggsbransjen - Oppstart februar 2023
ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen (Nett/Drammen) - Oppstart oktober 2022
ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen (Nett/Tromsø). Oppstart november 2022
ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen (Nett/Drammen). Oppstart februar 2023

3.

Enkeltemner
Prosjektledelse for anleggsbransjen - Oppstart november 2022
Prosjektledelse for anleggsbransjen - Oppstart februar 2023
ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen (Nett/Drammen) - Oppstart oktober 2022
ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen (Nett/Tromsø). Oppstart november 2022
ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen (Nett/Drammen). Oppstart februar 2023
Utdanning og opptaksgrunnlag
For å kunne behandle din søknad trenger vi attestert dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Nedenfor kan du laste opp dokumentasjon på utdanning og relevant praksis.
For søkere til videregående utdanning for voksne:
  • Vitnemål eller kompetansebevis fra videregående utdanning
  • Eventuell dokumentasjon på relevant arbeidserfaring/praksis
For søkere til Mesterutdanning
  • Fagbrev/svennebrev eller relevant arbeidserfaring
For søkere til enkeltemner
  • Fagbrev/svennebrev eller relevant arbeidserfaring (se opptakskravet)
  • Vitnemål eller kompetansebevis fra videregående utdanning
  • Dokumentasjon på relevant arbeidserfaring/praksis
Hybel
På Vea har vi totalt 48 hybler som leies ut til studenter. Vi har dessverre ikke mulighet til å gi plass til alle som ønsker å bo på Vea. Du må derfor søke om hybelplass.
Tilgang til MinSide
Med brukernavnet (e-postadressen din) og passordet du oppretter under får du tilgang til MinSide. Du kan bruke denne portalen til å se søknadsstatus, ettersende dokumentasjon elektronisk og korrigere personopplysningene dine.
Hva fikk deg til å søke?
Internett
Annonse i tidsskrift
Annonse i sosiale medier / Internett
Bransjesamling
Utdanningsmesse
Hagemessen
Park- og anleggsmessen
Venner/bekjente
Annet:
Vea sin hjemmeside
Google
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
Utdanning.no
Studentum.no
Annet:






Vet ikke
Personvern
Jeg godtar at Norges grønne fagskole - Vea kan lagre og behandle mine personopplysninger i henhold til følgende personvernerklæring .
Avslutning