Søknadsskjema

Personlige opplysninger
 
Adresseopplysninger
Mobil og e-post
E-postadressen må være unik for søkeren. Det er ikke mulig å registrere flere søkere med samme e-postadresse.
Kurs- og utdanningstilbud
Du skal i denne delen av søknadsskjemaet velge ønskede kurs- eller studietilbud og prioritere disse. Du må minst velge ett kurs- eller studietilbud og maksimalt tre. For å legge til flere tilbud klikker du på knappen "Søk på flere kurs- eller studietilbud" under listen.

1.

Videregående utdanning for voksne
Blomsterdekoratørutdanning deltid
Enkeltemner
Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg

2.

Videregående utdanning for voksne
Blomsterdekoratørutdanning deltid
Enkeltemner
Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg

3.

Videregående utdanning for voksne
Blomsterdekoratørutdanning deltid
Enkeltemner
Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg
Utdanning og opptaksgrunnlag
For å kunne behandle din søknad trenger vi attestert dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Nedenfor kan du laste opp dokumentasjon på utdanning og relevant praksis.
For søkere til videregående utdanning for voksne:
  • Vitnemål eller kompetansebevis fra videregående utdanning
  • Eventuell dokumentasjon på relevant arbeidserfaring/praksis
For søkere til enkeltemner
  • Fagbrev/svennebrev eller tilsvarende arbeidserfaring (se opptakskravet)
  • Vitnemål eller kompetansebevis fra videregående utdanning
  • Attest på relevant arbeidserfaring/praksis
Tilgang til MinSide
Med brukernavnet (e-postadressen din) og passordet du oppretter under får du tilgang til MinSide. Du kan bruke denne portalen til å se søknadsstatus, ettersende dokumentasjon elektronisk og korrigere personopplysningene dine.
Hva fikk deg til å søke?
Internett
Annonse i tidsskrift
Annonse i sosiale medier / Internett
Bransjesamling
Utdanningsmesse
Hagemessen
Park- og anleggsmessen
Venner/bekjente
Annet:
Vea sin hjemmeside
Google
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
Utdanning.no
Studentum.no
Annet:


Vet ikke
Personvern
Jeg godtar at Norges grønne fagskole - Vea kan lagre og behandle mine personopplysninger i henhold til følgende personvernerklæring .
Avslutning