Søknadsskjema

Personlege opplysningar
 
Adresseopplysningar
Mobil og e-post
E-postadressa må vera unik for søkjaren. Det er ikkje mogleg å registrera fleire søkjarar med same e-postadresse.
Kurs- og utdanningstilbod
Du skal i denne delen av søknadsskjemaet velja ønskte kurs- eller studietilbod og prioritera desse. Du må minst velja eitt kurs- eller studietilbod og maksimalt tre. For å leggja til fleire tilbod klikkar du på knappen "Søk på fleire kurs- eller studietilbod" under lista.

1.

Vidaregåande utdanning for vaksne
Blomsterdekoratørutdanning deltid
Enkeltemner
Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg

2.

Vidaregåande utdanning for vaksne
Blomsterdekoratørutdanning deltid
Enkeltemner
Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg

3.

Vidaregåande utdanning for vaksne
Blomsterdekoratørutdanning deltid
Enkeltemner
Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg
Utdanning og opptaksgrunnlag
For å kunna behandla søknaden din treng me attestert dokumentasjon på at du oppfyller opptakskrava. Nedanfor kan du lasta opp dokumentasjon på utdanning og relevant praksis.
Tilgang til MinSide
Med brukarnamnet (e-postadressa di) og passordet du opprettar under får du tilgang til *MinSide. Du kan bruka denne portalen til å sjå søknadsstatus, ettersenda dokumentasjon elektronisk og korrigera personopplysningane dine.
Kva fekk deg til å søkja?
Internett
Annonse i tidsskrift
Annonse i sosiale medium / Internett
Bransjesamling
Utdanningsmesse
Hagemessen
Park- og anleggsmessa
Venner/vedkjende seg
Annet:
Vea si nettside
Google
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
Utdanning.no
Studentum.no
Annet:


Veit ikkje
Personvern
Eg godtek at Noregs grøne fagskole – Vea kan lagra og behandla personopplysningane mine i samsvar med følgjande personvernerklæring .
Avslutning