Søknadsskjemaet er stengt

Søknadsskjemaet for videregående utdanning for voksne åpner 01. januar. Ordinær søknadsfrist er 01. mars.


For våre fagskoleutdanninger starter innsøking 01. februar på www.samordnaopptak.no. Søknadsfristen er 15. april.

Velkommen tilbake!

Hilsen oss på Vea!

The application form for 2022 has now closed! Please come back the 1st January 2023 to apply for next years studies.