Søknadsskjemaet er stengt

Søknadsskjemaet for videregående utdanning for voksne er nå stengt. Ved ledige studieplasser åpner søknadsskjemaet for suppleringsopptak etter at førsteopptaket er gjennomført.


For våre fagskoleutdanninger er søknadsfrist 15. april. Du kan søke via www.samordnaopptak.no.

Velkommen tilbake!

Hilsen oss på Vea!