Søknadsskjema for Anleggsledelse og/eller Ledelse i maskinentreprenørfag.

Personlige opplysninger
 
Adresseopplysninger
Mobil og e-post
E-postadressen må være unik for søkeren. Det er ikke mulig å registrere flere søkere med samme e-postadresse.
Studietilbud
Du skal i denne delen av søknadsskjemaet velge ønskede studietilbud og prioritere disse. Du må minst velge ett studietilbud og maksimalt tre. For å legge til flere studietilbud klikker du på knappen "Søk på flere studietilbud" under listen.

1.

Fagskoleutdanning
Anleggsledelse (Mellomlederskolen) - Olavsgård
Anleggsledelse (Mellomlederskolen) - Hell
Ledelse i maskinentreprenørfaget
Anleggsledelse
Prosjektledelse
Bedriftsledelse

2.

Fagskoleutdanning
Anleggsledelse (Mellomlederskolen) - Olavsgård
Anleggsledelse (Mellomlederskolen) - Hell
Ledelse i maskinentreprenørfaget
Anleggsledelse
Prosjektledelse
Bedriftsledelse

3.

Fagskoleutdanning
Anleggsledelse (Mellomlederskolen) - Olavsgård
Anleggsledelse (Mellomlederskolen) - Hell
Ledelse i maskinentreprenørfaget
Anleggsledelse
Prosjektledelse
Bedriftsledelse
Tilleggsspørsmål og ønsker
Hvis du har valgt å søke på Ledelse i maskinentreprenørfaget ønsker vi å stille deg noen tilleggsspørsmål.
Hvis du har tatt tilsvarende utdanning et annet sted (f.eks mellomlederskolen hos MEF), kan det være grunnlag for å søke fritak fra undervisningen.

Har du gjennomført en eller flere av disse kursene hos MEF?

Mellomlederskolen
Prosjektlederskolen
Bedriftlederskolen
Ledelse i maskinentreprenørfag består av tre moduler:
 • Anleggsledelse (tilbys høsten 2021 enten på studiested Hell eller studiested Skjetten).
 • Prosjektledelse (tilbys høsten 2021 på Skjetten. Kan kombineres med Anleggsledelse på Hell).
 • Bedriftsledelse (tilbys årlig).
Anleggsledelse og bedriftsledelse vil også tilbys høsten 2022, mens Prosjektledelse tilbys skoleåret 2021-2022 og 2023-2024.

Hvilke moduler ønsker du å gjennomføre?

Anleggsledelse
Prosjektledelse
Bedriftsledelse
(Hvis det er kun Anleggsledelse du ønsker, kan du søke denne som eget valg i søknadsskjemaet).

Hvor vil det passe best for deg å gjennomføre modulen Anleggsledelse?

Hell, Stjørdal
Jeg ønsker ikke å gjennomføre Anleggsledelse i 2021-2022
Vet ikke
Ikke aktuelt

Når passer det best for deg å gjennomføre modulen Prosjektledelse?

2021-2022
2023-2024
Vet ikke
Ikke aktuelt

Når ønsker du å gjennomføre modulen Bedriftsledelse?

2021-2022
2022-2023
2023-2024
Vet ikke
Ikke aktuelt
NB! Valgene over er ønsker. Det er ikke sikkert vi klarer å innfri alle ønskene når vi setter opp en utdanningsplan for deg.
Utdanning og opptaksgrunnlag
For å kunne behandle din søknad trenger vi attestert dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Nedenfor kan du laste opp dokumentasjon på utdanning og relevant praksis.

For søkere til anleggsledelse og ledelse i maskinentreprenørfag

Opptaksgrunnlag:
Fag-/svennebrev. Du dokumenterer bestått fag-/svenneprøve med vitnemål eller kompetansebevis. Alle karakterer som inngår i karaktergrunnlaget som fører til fagbrev skal legges ved, det vil si både karakterer fra grunnkurs/Vg1 og Vg2/VK1.
Fag- og svennebrev som inngår i opptaksgrunnlaget:
 • Fagbrev anleggsgartner
 • Fagbrev anleggsmaskinfører
 • Fagbrev anleggsrørlegger (kommende)
 • Fagbrev asfaltør
 • Fagbrev banemontør
 • Fagbrev Brønn- og borefaget (fra august 2022 er gjeldende læreplan brønnborer fastland).
 • Fagbrev fjell- og bergverksarbeider
 • Fagbrev veidrift- og veivedlikeholdsarbeider (kommende)
 • Fagbrev vei- og anleggsfagarbeider
 • Fagbrev skogfaget
 • Fagbrev steinfagarbeider
Realkompetanse
Du må laste opp praksisfortelling samt relevante attester og vedlegg i din søknad. For mer informasjon om realkompetansevurdering, se https://www.vea-fs.no/realkompetansevurdering-for-anleggsledelse-og-ledelse-i-maskinentreprenorfaget/
Tilleggspoeng
Du kan få tilleggspoeng for fag- svennebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget og for resultatet meget godt bestått. Du kan også få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.
Praksis
Hvis du skal dokumentere yrkespraksis, er det viktig at du laster opp gyldig dokumentasjon. Les mer om dette her: https://www.samordnaopptak.no/info/soke/soke-fsu/sokeprossesen/riktig-dokumentasjon/yrkespraksis/
Betinga opptak
Du kan søke om betinga opptak hvis du skal ta fag- eller svenneprøve etter søknadsfristen. Last opp en kopi av lærekontrakten i søknaden din. Hvis du allerede er oppmeldt til fag- eller svenneprøve, kan du laste opp en bekreftelse fra fagopplæringen på oppmeldingen. Hvis du får betinga opptak, må du laste opp dokumentasjon på bestått fag/svenneprøve i løpet av det første semesteret av utdanningen. Du dokumenterer bestått fag-/svenneprøve med vitnemål eller kompetansebevis.
Dokumentasjon på annet språk?
Hvis du har dokumentasjon på et annet språk enn skandinavisk og engelsk, må du få den oversatt. Oversettelsen kan være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk og må være gjort av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.
Tilgang til MinSide
Med brukernavnet (e-postadressen din) og passordet du oppretter under får du tilgang til MinSide. Du kan bruke denne portalen til å se søknadsstatus, ettersende dokumentasjon elektronisk og korrigere personopplysningene dine.
Hva fikk deg til å søke?
Internett
Annonse i tidsskrift
Annonse i sosiale medier / Internett
Bransjesamling
Utdanningsmesse
Hagemessen
Park- og anleggsmessen
Venner/bekjente
Annet:
Vea sin hjemmeside
Google
Twitter
Facebook
Instagram
YouTube
Utdanning.no
Studentum.no
Annet:


Vet ikke
Personvern
Jeg godtar at Norges grønne fagskole - Vea kan lagre og behandle mine personopplysninger i henhold til følgende personvernerklæring .
Avslutning