Søknadsskjema for Mesterutdanningen

Personlige opplysninger
 
Adresseopplysninger
Mobil og e-post
Utdanning og opptaksgrunnlag
For å kunne behandle din søknad trenger vi attestert dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Nedenfor kan du laste opp dokumentasjon på utdanning og relevant praksis.
For søkere til Mesterutdanning
  • Fagbrev eller relevant arbeidserfaring
Ettersendt dokumentasjon må være datostemplet senest 5 dager etter søknadsfristens utløp.
Tilgang til MinSide
Med brukernavnet (e-postadressen din) og passordet du oppretter under får du tilgang til MinSide. Du kan bruke denne portalen til å se søknadsstatus, ettersende dokumentasjon elektronisk og korrigere personopplysningene dine.
Avslutning